எகிப்திய பிரமிட் டயமண்ட் கட் பதக்கத்தில் (14 கே) (சிறிய அளவு) - Popular Jewelry நியூயார்க்