பார்வோன் கிங் டட் பெண்டண்ட் (14 கே) Popular Jewelry நியூயார்க் துட்டன்காமூன்

Popular Jewelry

கிங் டட் பாரோ பதக்கத்தில் (14 கே)

$ 342.99
பாரோ ஹெட் சிஇசட் பெண்டண்ட் (14 கே) 14 காரட் டூ டோன், மஞ்சள் தங்கம், வெள்ளை தங்கம், கியூபிக் சிர்கோனியா, பாப் அப்ளர் நகை நியூயார்க்
எகிப்திய பாரோ பதக்கத்தில் (ஸ்டெர்லிங் வெள்ளி)
பார்வோன் தலை டயமண்ட் கட் பதக்கத்தில் (14 கே) - Popular Jewelry