டிரிபிள்ஸ் பேர்ல் சிஇசட் பெண்டண்ட் (14 கே) நியூயார்க் Popular Jewelry
இரட்டை முத்து முள் CZ பதக்கத்தில் (14K) நியூயார்க் Popular Jewelry
முத்து அஸ்ட்ரோலேப் பெண்டண்ட் (14 கே) நியூயார்க் Popular Jewelry
இளஞ்சிவப்பு தென் கடல் முத்து பதக்கத்தில் (14 கே) முன் - Popular Jewelry - நியூயார்க்
முத்து-இன்-சிப்பி பதக்கத்தில் (14 கே) மூலைவிட்டம் - Popular Jewelry - நியூயார்க்
அமேதிஸ்ட் க்ளோவர் ஹார்ட் பெண்டண்ட் (14 கே)