ஐஸ் அவுட் ஹம்சா பெண்டண்ட் ஸ்டெர்லிங் சில்வர் சி.இசட் - Popular Jewelry
ஈவில் ஐ ஹம்சா பெண்டண்ட் நேவி ப்ளூ (14 கே) முன் - Popular Jewelry - நியூயார்க்

Popular Jewelry

தீய கண் ஹம்சா பதக்கத்தில் (14 கே)

$ 90.99
ஹம்சா டயமண்ட் பெண்டண்ட் மஞ்சள் (14 கே) முன் - Popular Jewelry - நியூயார்க்
டேவிட் மெடாலியன் நெக்லஸின் நட்சத்திரம் (14 கே) Popular Jewelry நியூயார்க்
டேவிட் பெண்டண்டின் நட்சத்திரம் (வெள்ளி)