பெரிய பனிக்கட்டி பறக்கும் கழுகு பதக்கத்தில் (14 கே) Popular Jewelry நியூயார்க்
ஈகிள், குளோப் மற்றும் ஆங்கர், ஈஜிஏ பெண்டண்ட் (14 கே).
பறக்கும் கழுகு (14 கே)

Popular Jewelry

பறக்கும் கழுகு (14 கே)

$ 286.99
டயமண்ட்-கட் உயரும் கழுகு பதக்கத்தில் (14 கே)
டயமண்ட்-கட் ஸ்வூப்பிங் ஈகிள் பெண்டண்ட் (14 கே)
பறக்கும் கழுகு CZ பதக்கத்தில் (10K).
பறக்கும் கழுகு நங்கூரம் CZ பதக்கத்தில் (14K)
வழுக்கை கழுகு தலை பதக்கத்தில் (வெள்ளி) முன் - Popular Jewelry - நியூயார்க்
கழுகு தலை பதக்கத்தில் (வெள்ளி)

Popular Jewelry

கழுகு தலை பதக்கத்தில் (வெள்ளி)

$ 78.99
கிரேட் ஈகிள் சிஇசட் பெண்டண்ட் (வெள்ளி) நியூயார்க் Popular Jewelry